fbpx

Моля, прочетете Общите условия за ползване на Услуги, които са достъпни през сайта „karikaturi.bg” и, ако сте съгласен с тях, потвърдете това с ваше действие като запитване за услуги (обаждане по телефона, изпращане на имейл) или отбележете съгласието си чрез натискане виртуалния бутон „Поръчай“, за да потвърдите, че сте запознат с тези Общите условия и се задължавате да ги спазвате. С всяко едно от изброените действия се сключва валиден договор между вас като Потребител и „ВЕКАН ГРУП”, както е описано в тези Общи условия.

Общи условия за ползване на услуги, които са достъпни посредством сайта „Karikaturi.bg”

Настоящите Общи условия съдържат описанието на предоставяните от „ВЕКАН ГРУП” ООД, посредством сайта „karikaturi.bg”, услуги и уреждат взаимоотношенията между „ВЕКАН ГРУП” ООД и потребителните на Услуги през сайта „karikaturi.bg”.
I. Дефиниции валидни за тези Общи условия:
1. Karikaturi.bg (karikaturi.bg) е сайт във виртуалното Интернет пространство, който е собственост на „ВЕКАН ГРУП” ООД;

 1. „ВЕКАН ГРУП” ООД, за краткост „ВЕКАН ГРУП” е търговското дружество с ЕИК 203265066, със седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. Овча купел, ул. Инж. Борислав Огойски № 2, вх. Б, ет. 1, тел. +359 2 437 3809, за електронна връзка моля ни пишете на orders@ karikaturi.bg. „ВЕКАН ГРУП” е лице, което е регистрирано по Закона за данъка върху добавената стойност.
 2. Потребител е всяко лице, което ползва Услугите, които са достъпни посредством сайта karikaturi.bg;
 3. Сайт, в превод от английски „website“, е съвкупност от взаимно свързани страници, които са достъпни чрез своя постоянен адрес (URL) и съдържат електронни документи, текст, картина, изображения или други материални форматиране посредством HTML или друг протокол и достъпвани посредством HTTP или друг протокол.
 4. Услуги, предоставяни посредством сайта „karikaturi.bg” на потребителите, са услуги като: изработка по поръчка на художествени (авторски) произведения за лични (нетърговски) цели; рамкиране на художествени произведения; опаковане на художествени произведения; доставка на художествени произведения, и/или стоки като рамки за художествени произведения. Услугите предоставяне на сайта са предмет на постоянно развитие и допълване и се предоставят само при условията на тези Общи условия и описанието на сайта „karikaturi.bg”.
 5. Защита на личните данни.
  1. Лични данни.

„ВЕКАН ГРУП” събира и използва лични данни относно своите Потребители, за да им предостави Услуги посредством сайта „karikaturi.bg”. При ползване на Услугите на сайта „karikaturi.bg” Потребителят (лицето) предоставя своето име, адрес, телефон, снимки и описание на идея, както и всяка друга информация, която Потребителят въвежда, използва или доброволно предоставя при достъп или ползване на услуги посредством сайта „karikaturi.bg” или по друг път като телефон, имейл и т.н.

 1. Разрешение за предоставяне и използване на лични данни. За ползването на Услугите на сайта „karikaturi.bg” Потребителят декларира, че доброволно предоставя своите лични данни и своето съгласие за тяхното съхранение във всяка страна по света. В случай, че потребителя откаже на предостави своите лични данни на „ВЕКАН ГРУП” в пълнота, както е изброено в предходната алинея, то „ВЕКАН ГРУП” ще бъде в невъзможност да изпълни заявката за Услуги постъпила посредством сайта „karikaturi.bg” или по друг начин. В СЛУЧАЙ, ЧЕ ПОТРЕБИТЕЛЯТ, ПРИ ПОЛЗВАНЕТО НА УСЛУГИ ПОСРЕДСТВОМ САЙТА „karikaturi.bg”, ПРЕДОСТАВИ ЛИЧНИ ДАННИ ОТНАСЯЩИ СЕ ДО ТРЕТО ЛИЦЕ КАТО СНИМКИ, ИМЕНА И ДРУГИ ДЕТАЙЛИ ОТ ЛИЧНИЯ ЖИВОТ, ПОТРЕБИТЕЛЯТ ДЕКЛАРИРА, ЧЕ Е ПОЛУЧИЛ ПРЕДВАРИТЕЛНО, ИЗРИЧНО СЪГЛАСИЕ ОТ ЛИЦЕТО, ЗА КОЕТО СЕ ОТНАСЯТ ДАННИТЕ, ИЛИ НЕГОВ ЗАКОНЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ, ПРЕДИ ДА ГИ ПРЕДОСТАВИ НА „ВЕКАН ГРУП”.
 2. Цели за събиране на личните данни и политика за бисквитките (cookies).„ВЕКАН ГРУП” използва личните данни на Потребителите, за да им предоставим заявените от тях Услуги. В допълнение, „ВЕКАН ГРУП” може да инсталира върху компютрите на Потребителите кукита (cookies). Потребителските кукита се използват за, но не единствено, проследяване действията на сайта „karikaturi.bg” посредством Google Analytics, с цел подобряване на предоставяните Услуги и съдържанието и навигацията на сайта „karikaturi.bg”; за една от следните функции на Google AdWords – ремаркетинг, категории по интереси, подобни аудитории, други типове рекламиране въз основа на интереси или насочване по демографски признак и местоположение; и за последяване движенията на мишката и поведението на потребителите на сайта с различни платформи, позволяващи това. Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до „ВЕКАН ГРУП” на посочените адрес или от формата за „Контакти” на сайта „karikaturi.bg”.
 3. Предоставяне на данните на трети страни. „ВЕКАН ГРУП” няма да продава или предоставя вашите лични данни на трети страни, освен във връзка с изпълнението на заявените Услуги – на автори за изработка на художественото произведение, на куриери за доставка до посочения адрес и т.н.; както е описано в тези Общи условия или освен тогава, когато това е изисквано по закон. Имената на Потребителите, техните е-мейл адреси и телефони няма да бъдат предоставяни по никакъв начин, за целите на директния маркетинг на трети страни.

III. Разрешение за изработка на произведение на изобразителното изкуство.
1. При заявка за Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение, Потребителят декларира, че дава своето изрично и безвъзмездно съгласие за изработката на произведението на „ВЕКАН ГРУП”. В случай, че потребителят, при ползването на Услуги, посредством сайта „karikaturi.bg”, заяви Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение на трето лице, Потребителят декларира, че законово е получил от него (третото лице) правото да предостави неговото изрично и безвъзмездно съгласие за изработка на произведението на „ВЕКАН ГРУП”.

 1. Потребителят декларира, че при заявка за Услуга, която включва създаване на произведение на изобразителното изкуство, представляващо портретно изображение на трето лице, потребителят е законово упълномощен да предостави съгласието на трето лице и ще носи цялата законова, материална и морална отговорност, в случай на липсата на съгласие и иск от страна на изобразеното лице.
 2. Потребителят декларира, че при заявка за Услуга, която включва използването на търговската марка или интелектуалната собственост, потребителят е законово упълномощен да предостави правото за използване на интелектуалната собственост на „ВЕКАН ГРУП” за извършване на Услугата.
 3. Условия за поръчка и доставка на стоки. Указаната цена за отделните стоки или услуги е крайна и за 1 (един) брой/нарисувано лице. За поръчките се изисква авансово плащане на стойност минимум 35% от сумата. При поръчки над 200 лв се изисква 50% от сумата. Стойността на доставката не е включена в цената на стоката. Същата се начислява допълнително към сумата на покупката. Доставката за територията на Република България е спрямо тарифите на куриерска фирма Спиди АД (Speedy), Еконт Експрес ООД или собствен куриер. Oбичайните часове за доставка са от 9.00 до 17.30 часа. Доставката на поръчана стока не се извършва в неделя и в официални празници.
 4. Срок за изработка. Срокът за изработка на творбата зависи от типа на карикатурата, броя лица за изобразяване и натовареността. Обичайно времето за изработка на творба е в рамките на 5 дни след одобрено задание и снимки (времето за доставка е отделно, обикновено 1 ден за гр. София и 2 дни за останалите населени места в страната). В моменти на по-ниска натовареност, има възможност да поемаме бързи поръчки. Експресните поръчки се изработват от 1 до 4 работни дни. Като срокът за изработка започва да тече от момента на финалното потвърждение на описанието (идеята) и снимките. Моля свържете се с нас в работно време, за да Ви отговорим дали ще можем да изпълним поръчката Ви в желан по-кратък срок.* имайте предвид, че експресна поръчка от 2 до 4 дни може да се заплаща минимум 25 лв.
 5. Отговорности. „ВЕКАН ГРУП” поддържа актуална информацията на сайта, което не изключва възможността понякога да възникват обективни пропуски. „ВЕКАН ГРУП” не носи отговорност за възможни инцидентни пропуски, свързани с актуалността на информацията, която поддържа в уебсайта; не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа или използването на този уебсайт; не носи отговорност за ненакърнимостта на информацията в уебсайта от компютърни вируси или други заплахи. Ползваната информация от страна на потребителите е доброволно и по тяхна инициатива, на тяхна отговорност и риск. „ВЕКАН ГРУП” не гарантира безпроблемен и непрекъснат достъп до сайта „karikaturi.bg”.
 6. Запазени права. Всички авторски права за предоставяните Услуги чрез сайта „karikaturi.bg“ възникват за „ВЕКАН ГРУП”. Потребителят няма право да ползва Услугите на сайта „karikaturi.bg“ за търговски цели, без изричното писмено съгласие на „ВЕКАН ГРУП”. За лицензия за търговски цели моля се свържете с „ВЕКАН ГРУП”.
 7. “Векан Груп” запазва правото си да използва всяка карикатура и предоставена  оригинална снимка за целите на маркетингови и промоционални материали без официалното съгласие на клиента. Ако клиентът не желае това, то той трябва изрично писмено да уведоми “Векан Груп” за решението си чрез контактната форма на сайта или на някои от изброените на сайта адреси.

Възпроизвеждането на каквато и да било част от съдържанието на сайта „karikaturi.bg” – статии, фотографии, графични елементи – както пълно, така и частично, е разрешено единствено с изричното писмено съгласие на „ВЕКАН ГРУП”. Цялата информация на сайта се представя във вид, подлежащ на промяна без предварително уведомление. Всички права са запазени.

IV. Връщане

Поради специфичния и персонализиран характер на предлагания от нас продукт, karikaturi.bg си запазва правото да не връща заплатените суми.

Упражняваме това право за отказ на договор от разстояние на основание чл. 55, ал.2 от ЗЗП за доставка на стоки, изработени съобразно изискванията на потребителя или по негова индивидуална поръчка.

V. Прилики и корекции на творбите

 1. Прилика. В критериите за качество, които са заложени при изработка на карикатура, процентът на постигната прилика е 80%. Тоест, постигната е прилика на характерни за героя черти на лицето. Тук критично важно е да подберете снимки с добро качество, където ясно се виждат детайлите и характерните черти в лицето на героя. Всички черти, които не се виждат ясно на снимката, се налага да бъдат измислени от художника. Това може да доведе до риск за приликата, тъй като процентите на постигната прилика могат да се понижат. Допустима, но нежелателна е работата с рискови снимки, само при предварително потвърждение от двете страни, с оглед съществуващия риск за приликата. Също така, следва да се има предвид, че героите се изобразяват от конкретни снимки. Тоест, прическите, физиономиите им и цялото им излъчване ще се пресъздадат от конкретна снимка. Важно е да подберете снимки, които отговарят на Вашите изисквания, кореспондират с идеята Ви и са с добро качество.
 2. Корекции. След потвърждение на заданието, което ще бъде представено пред художника, се пристъпва към изработка на карикатурата. След като творбата е готова, ще получите превю на творбата. Тук е моментът, в който е необходимо да прегледате дали всичко по заданието е изпълнено и творбата отговаря на заложените критерии за качество, спрямо предоставените снимки. На този етап, се приемат корекции, които са в рамките на първоначално поставеното задание, всички други корекции/доработки могат да се извършват след потвърждение за възможност и при определени условия. Доработки и пожелания, които са извън потвърденото задание могат да бъдат направени, но в зависимост от тяхната сложност и трудоемкост, те могат да бъдат таксувани допълнително и да удължават срока за изработка с необходимото време за всяка от тях.

VI. Промяна на Общите условия. Тези условия могат да се променят по всяко време от „ВЕКАН ГРУП”, като всички изменения и допълнения влизат в сила с публикуването им на сайта „karikaturi.bg” или след информиране на Потребителите по влязли в сила договори.
Ако имате някакви забележки относно прилагането на настоящата политика или въпроси относно данните, които събираме, можете да се свържете с нас.

Всички произведения в сайта са авторски. Забранено е копирането им и изполването без изрично писмено разрешение на „Векан Груп“ ООД.

Първа редакция: 23 март 2015 г.
Последна актуализация: 5 декември 2019 г.